İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı, teknolojinin hızla geliştiği ve rekabetin her gün arttığı bir ortam olan dünyamızda, problem çözme ve yaratıcı düşünme yetenekleri gelişmiş, iş ve teknoloji alanlarının yeni ihtiyaç ve gerçeklerini benimsemiş girişimci mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın, aynı zamanda, yenilikçi fikirleri gerçeğe çevirebilen girişimciler yetiştirerek, ülkemizin istihdam ve kalkınmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Teknoloji girişimcilerinin, teknolojik alanda bir iş fikrini başarılı bir işe dönüştürebilmek ve bu işin sürdürebilirliğini sağlayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekir. Bu bağlamda mühendislik ile işletme bilim dallarının kesiştiği ortak alanı iyi kavrayabilmek elzemdir. Dolayısıyla program, bu ortak alana yönelik yüksek ilgiye ve alanın gereksinimlerine hitap etmeyi amaçlamaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Deniz Özdemir